Igraonice

E – igraonice  (dvije i jednu godinu do škole)

Budući da je rano učenje engleskog jezika postao imperativ modernog društva u kojem živimo, u Čarobnoj riječi organiziramo i jezične igraonice za predškolce. Djecu podučavamo po izvornim pričama, kroz pokret, pjesmu, igru i dramatizaciju, uz obilje didaktičkih materijala. Ovim pristupom djeca s lakoćom komuniciraju na stranom jeziku u njima prikladnim situacijama i o njima bliskim temama.

Roditeljima pokazujemo što smo naučili na dvjema priredbama – božićnoj i završnoj lipanjskoj.