Upisi - osnovne škole

OŠ I. GUNDULIĆA

Gundulićeva 23a

upisi 6., 7. i 9. rujna

7:30 – 9:30 i 15:00 – 17:00h

OŠ M. DRŽIĆA

Nalješkovićeva

upisi 7.i 8. rujna

15:00 – 17:00h

OŠ S. S. KRANJČEVIĆA

Bogišićeva 13

upisi 7. i 8. rujna

7:45 – 9:45 i 15:30 – 17:30

 

marinDrzicCRjesen