Božićne priredbe u Čarobnoj riječi – naši najmlađi đaci u akciji
Pričanje priča (storytelling) je moćno i trajno sredstvo komunikacije vrlo širokog dosega. Povezuje kulture i zajednice i zapravo čini dio naših najranijih iskustava učenja. Neke od priča su nam ispričane direktno, neke su nam pročitane, a neke su glumljene oko nas. To se događa čak i prije nego što naučimo artikulirati ono što znamo, osjećamo i mislimo, jer smo naučili stvarati smisao našeg unutarnjeg svijeta kroz priče. Priče su generacijama prije nas, dok pismo nije bilo tako široko u upotrebi, koristile za prenošenje ključnih iskustava i znanja iz generacije na generaciju, s koljena na koljeno. I tako su opstale.

Danas kada pišemo, čitamo, surfamo, mislimo da nam više ne trebaju priče za usvajanje novih znanja. Upravo suprotono, uz pomoć priča se lakše i bolje uči. Učitelj pripovjedač time stvara poticajno okruženje za poučavanje i prenošenje znanja i vještina putem vizualnog, auditivnog i kinestetičkog modela.

Pričanjem priča uvijek se uči

Kad je učitelj pripovjedač, učenici razvijaju vještine slušanja na kritičan i učinkovit način. Slušajući priče razvija se pamćenje te se jednostavno pamte nove riječi, jezične strukture i gramatika. Kad je učenik pripovjedač, razvijaju se vještine usmenog izražavanja iskustava i emocija uz korištenje do tada usvojenog vokabulara i jezičnih struktura.

Pričanjem priča uči se i o sebi

Osim usvajanja stranog jezika, kroz priče se lako usvajaju činjenice, znanja o svijetu oko sebe, stavovi i mišljenja. Prepoznaju se i osobna iskustva u pričama, što doprinosi izražavanju emocija i stjecanju samopouzdanja te jasnijem  komuniciranju s okolinom. Priče su posebno važne u ranom razvoju djece.

Pričanjem priča učimo i druge predmete

Umjesto gotovih udžbenika u školi stranih jezika Čarobna riječ koriste se autentične priče koje profesorice same obrađuju i povezuju s prikladnim temama iz života. Uz korištenje stranog jezika, pričajući priče djecu se poučava priroda i društvo, matematika, glazba, umjetnost, zemljopis, povijest.

Rezultati pričanja priča brzo su vidljivi

Rezultat ovakvog pristupa učenju stranog jezika je sposobnost djece da vrlo brzo samostalno i slobodno komuniciraju na stranom jeziku i izražavaju svoja mišljenja i stavove u razredu i izvan njega. Ujedno, to je i dobra podloga za lakše usvajanje složenijih jezičnih struktura i vokabulara u kasnijoj fazi jer se ne radi po pojednostavljenom jeziku udžbenika.

Proces učenja je jednostavniji jer djeca time razviju intuitivna znanja jezika koja se kasnije osvještavaju složenijim gradivom, kao i kod materinjeg jezika.