Svi tečajevi prilagođeni su standardima Vijeća Europe, poznatim pod nazivom CEFR.

CEFR je Zajednički europski referentni jezični okvir koji je Vijeće Europe izradilo zajedno s uglednim institucijama ALTE i EAQUALS koje se brinu za održavanje visokih kriterija poučavanja i testiranja stranih jezika.

Bit CEFR-A je u postavci da se znanje jezika odvija kroz pet jezičnih vještina, a to su: slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje.

S tom pretpostavkom treba početi svako poučavanje stranog jezika, kao i testiranje.

Europski kvalifikacijski okvir opisuje jezičnu kompetenciju na šest razina:

A1 – Pripremni stupanj

A2 – Temeljni stupanj

B1 – Prijelazni stupanj

B2 – Samostalni stupanj

C1 – Napredni stupanj

C2 – Vrsni stupanj

Centar za strane jezike uz postojeće razine nudi i pripremne tečajeve:

E – Pristupni stupanj