Cijene tečajeva

SATNICA 70 SATISAT 45 minuta
(ukupni iznos)
SAT 60 minuta
(ukupni iznos)
SAT 45 minuta
(obročna uplata)
SAT 60 minuta
(obročna uplata)
CIJENE ZA GRUPE (6-12 POLAZNIKA)
1. polaznik član obitelji / 1. jezik490 EUR / 3.680,00 KN 650 EUR / 4.900,00 KN10 X 49 EUR
10 X 368,00 KN
10 X 69 EUR
10 X 490,00 KN
2. polaznik član obitelji / 2. jezik (-10%)441 EUR / 3.312,00 KN 585 EUR / 4.410,00 KN
3. polaznik član obitelji / 3. jezik (-20%)392 EUR / 2.944,00 KN 520 EUR / 3.920,00 KN
jednokratna uplata cjelokupnog iznosa-5%-5%
1. polaznik član obitelji / 1. jezik (-5%)465,50 EUR / 3.496,00 KN617,50 EUR / 4.655,00 KN
2. polaznik član obitelji / 2. jezik (-15%)416,50 EUR / 3.128,00 KN 552,50 EUR / 4.165,00 KN
3. polaznik član obitelji / 3. jezik (-25%)367,50 EUR / 2.76,00 KN487, 50 EUR / 3.675,00 KN
CIJENA MALE GRUPE (3 - 5 POLAZNIKA)762 EUR / 5.755,00 KN
1015 EUR / 7.665,00 KN 10 X 76,20 EUR
10 X 575,50 KN
10 X 101,5 EUR
10 X 766, 50 KN
CIJENA TANDEMA (2 POLAZNIKA)13,50 EUR / 102,00 KN / SAT 18 EUR / 136,00 KN / SAT
CIJENA INDIVIDUALNOG TEČAJA22,50 EUR / 170,00 KN / SAT30 EUR / 227, 00 KN / SAT
INICIJALNO TESTIRANJE
(NE NAPLAĆUJE SE U SLJUČAJU UKLJUČIVANJA U GRUPU)
10 EUR / 75,50 KN
PRIPREME ZA MEĐUNARODNE ISPITE34 EUR / 255,00 KN
PAKET OD 15 SATI INDIVIDUALNIH PRIPREMA ZA MEĐUNARODNE ISPITE463 EUR / 3.490, 00 KN
INICIJALNO TESTIRANJE ZA MEĐUNARODNO PRIZNATE ISPITE40 EUR / 300,00 KN
CIJENA TEČAJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
(6-12 POLAZNIKA)
1. polaznik član obitelji / 1. jezik465 3UR / 3.510,00 KN10 X 46,50 EUR
10 X 351,00 KN
2. polaznik član obitelji / 2. jezik 418,50 EUR / 3.159,00 KN10 X 41,85 EUR
10 X 315,90 KN
3. polaznik član obitelji / 3. jezik 372 EUR / 2.808,00 KN10 X 37,20 EUR
10 X 280,80 KN
jednokratna uplata cjelokupnog iznosa-5%
1. polaznik član obitelji / 1. jezik441, 75 EUR / 3.334,50 EUR
2. polaznik član obitelji / 2. jezik 395,25 EUR / 2.983,59 KN
3. polaznik član obitelji / 3. jezik 348,75 EUR / 2.632,50 KN
CIJENA TEČAJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - MALE GRUPE
(3-5 POLAZNIKA)
762 EUR / 5.755,00KN 10 X 72,20 EUR
10 X 575,50 KN
za male grupe vrijede svi popusti kao i kod grupa 6-12 polaznika
AKCIJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA POČETNI TEČAJ A1.1.410 EUR / 3.095,00 KN 10 X 41 EUR
10 X 309,50 KN
na akcijsku cijenu ne odobravaju se dodatni popusti
Pripreme za prijemne ispite za srednje škole1314 KN / 16 SATI
2 x 657 KN
*PDV uključen u cijenu tečaja