JESENSKI UPISI 2015:
31. kolovoza – 12. rujna 2015.
svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 10:00-13:00 i 17:00-20:00
a također i u subotu, 05. rujna i 12. rujna od 10:00 – 13:00.
Nastava u Hebrangovoj 27 počinje 14. rujna 2015.